http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Utvecklare

Aaron Digulla

Adam Chodorowski

David Le Corfec

Fabio Alemagna

Matt Parsons

Matthias Rustler

Michal Schulz

Nils Henrik Lorentzen

Sebastian Heutling

Together


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.