http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Länkning

Ett mycket bra sätt att visa ditt stöd för AROS, och för att uppmana andra, är att länka till denna hemsida från din egen. Du kan använda en av nedanstående banners för detta ändamål.

Bild Upphovsman
/images/aros-banner.gif
Cyb0rg / Resistance
/images/aros-banner2.png
S33k_100
/images/aros-banner-blue.png
S33k_100
/images/aros-banner-pb2.png
Paolo Besser
/images/aros-banner-peta.png
Petr Novak

Alternativt så finns det även signatur-banners för användning i forum:

Bild Upphovsman
/images/aros-sigbar-user.png
S33k_100
/images/aros-sigbar-coder.png
S33k_100

Var vänlig, länka direkt till http://www.aros.org/ och inte till någon av de speglade hemsidorna eftersom dessa kan ändras. Se även till att ha en lokal kopia av bilden för att minska bandbredden.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.