http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Kort introduktion till AROS

Introduktion
spacer

AROS är ett resurssnålt, effektivt och flexibelt operativsystem, gjord för att hjälpa dig få ut det mesta av din dator. Det är ett oberoende, fritt och plattformsöverskridande projekt med målet att vara kompatibelt med AmigaOS på API-nivå (på samma sätt som Wine, men olikt UAE), men förbättrat på flertalet områden. Källkoden är tillgänglig under en "öppen-källkod"-licens vilket tillåter att vem som helst får göra förbättringar.

Mål

AROS-projektets mål är att skapa ett operativsystem som:

  1. Är så kompatibelt med AmigaOS 3.1 som möjligt.
  2. Kan portas till olika former av hårdvaruarkitekturer och processorer, såsom x86, PowerPC, Alpha, Sparc, HPPA och andra.
  3. Vara kompatibel på binär nivå när man kör den på Amiga-hårdvara och källkodskompatibel på annan hårdvara.
  4. Kan köras som en fristående version som startar direkt från hårddisk eller som en emulerad version som öppnar ett fönster, vilket tillåter att man kan köra Amiga och övriga applikationer samtidigt.
  5. Förbättrar funktionaliteten hos AmigaOS.

För att nå dessa mål använder vi ett antal olika arbetssätt. Allra främst använder vi oss av Internet. Du kan vara med i vårat projekt även om bara kan skriva en enda funktion i operativsystemet. Den mest uppdaterade versionen av källkoden finns tillgänglig dygnet runt och patchar kan integreras när som helst. En liten databas med öppna jobb säkerställer att samma jobb inte utförs av flera personer samtidigt.

Historia

Runt 1993 såg situationen för Amiga värre ut än någonsin och hängivna supportrar samlades för att diskutera vad som kunde göras för att rädda vår älskade maskin. Vissa ansåg att det var viktigt att Amigan blev mer accepterad i vidare kretsar och att dess framgångslöshet berodde på dess begränsade spridning. Planer utvecklades för att uppnå detta mål. En av dessa planer var att åtgärda buggarna i AmigaOS, en annan var att utveckla AmigaOS till ett modernt operativsystem. Dessa var några av anledningarna till att AROS-projektet startades.

När Amigan gick i graven verkade det vettigast att köpa ut AmigaOS källkod. Tills dess fokuserade man på vad som faktiskt behövde göras. Som vad som egentligen skulle räknas som buggar och vad var det bästa sättet att fixa dem? Vad ska ett så kallat modernt OS ha för funktioner? Och hur skulle de implementeras i OSet?

Två år senare så var debatten fortfarande inte avslutad och eftersom källkoden fortfarande inte var tillgänglig så hade inte en enda rad kod skapats. Diskussionerna tenderade att upprepas och urarta till bråk kring vad som var och inte var genomförbart.

Vintern 1995 tröttnade Aaron Digulla på situationen och postade en RFC ("Request for comments") till AOS e-postlista och frågade vad som var det minsta gemensamma kravet på OS:et skulle kunna vara. Flera alternativ presenterades och slutsatsen blev att nästan alla ville ha ett öppet operativsystem som var kompatibelt med AmigaOS 3.1 (Kickstart 40.68). Alla fortsatta diskussioner om vad som kunde göras var nu baserat på detta mål i åtanke.

Arbetet med AROS tog sin början.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.