http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Tillkännagivanden

Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av University of California, Berkeley och deras medarbetare.

Denna mjukvara är delvis baserad på arbeten från the Independent JPEG Group.

Denna mjukvara är delvis baserad på arbeten från the FreeType Team.

Denna mjukvara är delvis baserad på arbeten från Catharon Productions, Inc.

Graphics Interchange Format(c) är upphovsrättskyddad egendom tillhörande CompuServer Incorporated. GIF(sm) är ett Service Mark tillhörande CompuServer Incorporated.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.