http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Developers

Click on an image for a large version.

Aaron Digulla

Adam Chodorowski

David Le Corfec

Fabio Alemagna

Matt Parsons

Matthias Rustler

Michal Schulz

Nils Henrik Lorentzen

Sebastian Heutling

Together


Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.