http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Krótkie wprowadzenie do AROSa

Wprowadzenie
spacer

AROS jest przenośnym i ogólnodostępnym systemem operacyjnym, posiadającym graficzny interfejs użytkownika, dążącym do kompatybilności z AmigaOS, jednocześnie przewyższającym go w wielu obszarach. Kod źródłowy jest dostępny pod otwartą licencją, która pozwala go dowolnie modyfikować.

Cele

Celem projektu AROS jest stworzenie systemu operacyjnego, który:

  1. Jest najbardziej jak to możliwe kompatybilny z AmigaOS 3.1.
  2. Może być portowany na różne architektury sprzętowe i procesory, takie jak x86, PowerPC, Alpha, Sparc, HPPA i inne.
  3. Powinien być kompatybilny na poziomie binariów z Amigą i na poziomie źródeł kompatybilny z każdym innym sprzętem.
  4. Może działać jako samodzielny system, uruchamiający się bezpośrednio z dysku twardego i jako emulacja, otwierająca okno w systemie gospodarza by umożliwić programowanie i uruchamianie natywnych amigowych programów w tym samym czasie.
  5. Ma funkcjonalność ulepszoną w stosunku do AmigaOS.

By osiągnąć te cele, zastosowaliśmy szereg technik. Przede wszystkim intensywnie wykorzystujemy Internet. Możesz wziąć udział w naszym projekcie nawet jeśli chcesz napisać jedną funkcję systemu operacyjnego. Najbardziej aktualna wersja źródeł jest dostępna 24 godziny na dobę a zmiany w nich mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Niewielka baza danych z otwartymi zadaniami pozwala uniknąć dublowania pracy.

Historia

Jakiś czas temu w roku 1993, sytuacja Amigi pogorszyła się i niektórzy z jej fanów zaczęli się zastanawiać nad tym, co należałoby zrobić, by podnieść prestiż ich ukochanego komputera. Nagle główny powód braku sukcesu Amigi stał się jasny: to było rozpowszechnienie a właściwie jego brak. Amiga powinna być bardziej powszechna by stać się bardziej atrakcyjną dla użytkowników i developerów. Zaplanowano osiągnięcie tego celu. Jednym z planów było naprawienie bugów AmigaOS, innym stworzenie z niego nowoczesnego systemu operacyjnego. Narodził się projekt AOS.

Lecz właściwie co było bugiem? I jak należy te bugi naprawić? Jakie cechy powinien posiadać tak zwany nowoczesny system operacyjny? I jak powinny być one zaimplementowane do AmigaOS?

Dwa lata później, ludzie nadal spierali się w tym temacie i nie napisano ani jednej linii kodu (w każdym razie nikt nie zobaczył tego kodu). Dyskusje zaczynały się od "musimy mieć ..." następnie ktoś odpowiadał "przeczytaj stare maile" lub "to jest niemożliwe do zrobienia ponieważ ..." po czym następowało "mylisz się bo ..." itp.

Zimą 1995 roku, Aaron Digulla miał już dość tej sytuacji i wysłał RFC (request for comments) na listę dyskusyjną AOS, w którym zapytał jakie powinny być wymagania minimalne. Zaproponowano szereg wariantów i w rezultacie okazało się, żę praktycznie wszyscy chcieliby zobaczyć otwarty system operacyjny, kompatybilny z AmigaOS 3.1 (Kickstart 40.68). Na tej bazie miały się opierać wszystkie dalsze dyskusje by ustalić co jest możliwe a co nie.

Tak rozpoczęły się prace i narodził się AROS.


Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.