http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Podziękowania

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley i jego współpracowników.

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach grupy Independent JPEG Group.

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach FreeType Team.

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach Catharon Productions, Inc

Graphics Interchange Format (c) Copyright jest własnością CompuServe Incorporated. GIF jako marka produktu jest własności CompuServe Incorporated.


Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.