http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

December 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-01-05

Happy New Year to Everyone!

In Decemeber, while everyone was taking time to prepare for celebration of Christmas, a number of small developments happened.

Neil Cafferkey implemented support for refreshing MUI windows when a requester is opened on top of them and used it in AROS preferences programs. Neil also improved handling of HAM images in the ilbm.datatype, fixing palette and transparency issues. Toni Wilen extended the AROS 68k startup code to make it compatible with undocumented AmigaOS behavior. Thanks to this change it is now possible to run for example Shrinkler compressed 68k binaries. Stefan Haubenthal updated a number of language and keymap files as well as updated the fd2pragma tool to version 2.195.

December also saw an opening of a new bounty , targeting an improvement to Workbook - AROS 68k ROM based "Workbench" replacement. More details can be found on Power2People

Lastly, development was started to make Scalos, which is another "Workbench" replacement, work under AROS 68k.

November 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-11-02

Two major developments related to Linux hosted version of AROS reached significant milestones in November. Jyrki Koivisto continued development of the USB driver that communicates directly to Linux USB subsystem and brought it to a state where storage devices now can be accessed on the AROS side. Second development, the ALSA based AHI driver developed by Krzysztof Smiechowicz reached release level and is now included in the AROS nightly builds. It replaces the obsolete OSS based driver. This development was done based on bounty hosted by Power2People.org and this bounty has been closed as well.

While on topic of bounties, a bounty to deliver a working implementation of FUSE filesystem and read/write driver for NTFS filesystem has been completed by Frederik Wikstrom. The bounty was also hosted by Power2People.org. The sources of the port are not yet integrated into AROS, but are freely available on GitHub.

To close the November highlights, Neil Cafferkey continued his work on improving Zune and making it more compatible with MUI.

October 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-11-01

October saw two interesting new developements in Linux hosted AROS landscape. First, Krzysztof Smiechowicz started implementation of audio driver based in ALSA subsystem. Linux hosted AROS has been without sound for a long time - since the OSS system in Linux has been deprecated. First alpha version has been released. Driver is developed based on a bounty. Secondly, Jyrki Koivisto began work on USB driver that communicates with Linux usb subsystem and makes USB devices available from Poseidon.

Neil Cafferkey continued his work on Zune, AROS MUI replacement, by adding more test cases focusing on MUI List and Listview classes. Together with extending the tests, a few small fixes have been implemnented.

Last but not least, Oliver Brunner ported traceroute utility based on request from community.

Outside of AROS Development Team, the community received updates to two AROS distributions. Olaf Schoenweiss updated his AROS m68k distribution "AROS Vision" to version 2.6.9. and Pascal Papara released another preview build of his AROS i386 distribution "AROS Broadway", working towards version 1.0. Pascal also achieved one more nice milestone with 500 users beeing registered in his cross platform IndieGO AppStore that is available also for AROS.

September 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-10-01

In September most changes went into Zune, AROS MUI replacement. Krzysztof Smiechowicz fixed a number of bugs in List class, fixed flickering when changing pages in Group class and improved Title class not to overwrite the developer provideded labels. Neil Cafferkey extended the automatic test suite for List class and made a number of fixes in this class.

Outside of Zune topics, Nick Andrews updated AROS OpenAL port to version 1.16.0 and pictures sections of AROS website has been updated thanks to Matthias Rustler.

Verbeteringen in 2013

Author:Matthias Rustler, Staf Verhaegen, Neil Cafferkey
Date:2014-01-12

2013 was vooral een jaar van interne verbeteringen en correcties voor AROS, zodat er minder toeters en bellen toegevoegd werden dan in eerdere jaren. Desalniettemin, zijn er een aantal belangrijke onderdelen toegevoegd die het waard zijn genoemd te worden.

Nieuwe C-bibliotheken

Na een lange weg werd een opgeschoonde en opgedeelde C-bibliotheek opgenomen in de ABIv1-tak. Naast het eigenlijk opschonen en naast verbeteringen van de documentatie, is het grootste gedeelte van de aanpassing het afsplitsen van het ANSI-standaard-gedeelte van het POSIX-gedeelte. Dit maakt het mogelijk functies uit standaard-C overal in AROS te gebruiken zonder de noodzaak de hele POSIX-emulatie toe te voegen

Raspberry Pi

In 2012 berichtten we dat AROS ook draaide op de Raspberry Pi, maar alleen als gastsysteem bovenop Linux. In 2013 ontstond een hoofdsysteem-versie van AROS voor dit compacte en alomtegenwoordige platform, met ondersteuning voor USB, SD-kaart en beeld (althans, met behulp van dezelfde gesloten programmatuur waar Linux ook op gebaseerd is).

Scalos overgebracht

Het Wanderer/Workbench-alternatief Scalos is overgebracht naar AROS. Op het moment is het alleen beschikbaar in de nachtcompilaties van ABIv1 voor het i386-platform. Scalos kan ofwel opgestart worden als een toepassing vanaf Extras:Scalos of het kan Wanderer vervangen door in S:Startup-Sequence Wanderer:Wanderer te vervangen door Scalos:Scalos EMU.

Geluidsstuurders

Er zijn drie stuurders bijgekomen voor VIA geluidsregelaars, en wel voor een aantal van hun Envy24-, Envy24HT- en AC97-chipsets. De overeenstemming van onze HD-geluidsstuurder is ook vergroot en die ondersteunt nu ook een groter bereik aan regelaars en omzetters.

Varia

Er zijn ook massa's kleinere verbeteringen doorgevoerd, waaronder lekstoppen en herstructureren naar ATA- en SATA-stuurders, bestandssystemen en partities, EFI-ondersteuning, en systeemsluiting. Gebruikersinterfaces kregen ook aandacht, met het Zune GUI-systeem dat geleidelijk completer wordt, net als nieuwe voorkeursprogramma's voor GRUB en voor thema-opties.


Copyright © 1995-2016, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.