http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Wait

Index Prev Next


Name

Wait [(n)] [SEC | SECS | MIN | MINS] [ UNTIL (time) ]

Synopsis

TIME/N,SEC=SECS/S,MIN=MINS/S,UNTIL/K

Function

Wait a certain amount of time or until a specified time. Using
Wait without any arguments waits for one second.

Inputs

TIME   -- the number of time units to wait (default is seconds)
SEC=SECS -- set the time unit to seconds
MIN=MINS -- set the time unit to minutes
UNTIL   -- wait until the specified time is reached. The time
       is given in the format HH:MM.

Copyright © 1995-2017, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.