http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Echo

Index Prev Next


Name

Echo [<string>] [NOLINE] [FIRST <n>] [LEN <n>] [TO <filename>]

Synopsis

STRING/M,NOLINE/S,FIRST/K/N,LEN/K/N,TO/K

Function

Displays string.

Inputs

STRING -- the strings to display
NOLINE -- no newline at end of string
FIRST  -- first displayed character
LEN    -- number of characters to display
TO     -- file or device to output to

Copyright © 1995-2017, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.