http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Delay

Index Prev Next


Name

Delay (n) [TICK | TICKS]

Synopsis

TIME/N,TICK=TICKS/S

Function

Wait a certain amount of ticks clock (1/50 of a second).

Inputs

TICK=TICKS  --  time unit in ticks to wait for.

Notes

An arbitrary limit is set to 15000 ticks to wait for.

Copyright © 1995-2013, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.