http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS 1.0 roadmap

Versies

Om een AROS 1.0 versie te rechtvaardigen moet aan onderstaande eisen worden voldaan voor de i386-pc en i386-linux soorten (deze worden hier "vereiste soorten" genoemd). Andere soorten (of ports) worden niet nodig geacht voor 1.0, dit om de hoeveelheid werk klein te houden.

Eisen

Gezien de huidige status niet objectief kan worden weergegeven in procenten, proberen we van deze punten een kwalitatieve schatting van de vordering te maken. Ook mogen de verdere aanbevelingen onderstreept worden.

 1. AmigaOS 3.1 API compatibiliteit, uitgezonderd delen die geacht worden niet-overzetbaar, overbodig of niet de moeite waard te zijn.

  Om iets als overbodig te kenmerken terwijl implementatie wel mogelijk is, en dat ook in een overbrengbare methode, moet goede redenen hebben. Bijvoorbeeld als zoiets maar zelden gebruikt wordt door applicaties, terwijl de moeite om dit te implementeren substantieel is.

  Huidige status: Het grootste deel van AmigaOS 3.1 API is geïmplementeerd, op sommige plekken zelfs voorbijgestreefd. Wel zijn sommige delen overgeslagen of vervangen, waaronder lowlevel.lib, card.device, gameport en audio.device.

 2. Gedeeltelijke AmigaOS 3.5 en 3.9 API comptabiliteit. We kozen de delen waarvan wij vonden dat ze handig en nuttig zijn om te hebben, de rest latend voor wat het is.

  Ter voorbeeld, het is zeer onwaarschijnlijk dat we ReAction compatibiliteit willen hebben nu we toch al gekozen hebben voor Zune als de standaard GUI toolkit. (En het implementeren van de ReAction API is geen triviale taak). Uiteraard moet dit wel bediscussieerd worden voordat er tot een gedetailleerde lijst wordt besloten.

  Huidige status: <?>

 3. Volledige GUI toolkit. Dit betekend dat Zune compleet MUI API

  compatibel moet zijn mét een afgemaakt preferenties programma.

  Huidige status: Bijna klaar. De Preferences editor mist nog wat functies.

 4. Standaard applicaties gelijk die met AmigaOS 3.1 geleverd worden.

  Dit betekend niet dat we exact dezelfde applicaties moeten hebben als in AmigaOS, laat staan dat deze hetzelfde moeten werken. Wel moet de functionaliteit ongeveer dezelfde zijn.

  Huidige status: De meeste basic applicaties zijn ontwikkeld voor AROS.

 • Ontbrekend zijn:
  • Overscan(NOOT:niet echt nodig)
  • Palette (NOOT:niet echt nodig)
  • Pointer
  • Printer (absent)
  • Sound (anders - we hebben AHI prefs)
  • WBPattern (we hebben Wanderer prefs, waaraan gewerkt wordt)
  • Workbench (we hebben Wanderer prefs, waaraan gewerkt wordt)
 1. Geluids ondersteuning, ofwel API compatibiliteit en basis applicaties. Er moet op zijn minst één driver zijn voor de vereiste AROS soorten.

  Huidige status: Op moment is AHI overgebracht, ook zijn er enkele drivers (een paar) voor de i386-port. Applicaties worden ontwikkeld; Madahi en MP3 player zijn beschikbaar.

 2. Netwerk ondersteuning. Hieronder vallen een TCP/IP-stack en enkele basis-applicaties zoals email en SSH clienten, samen met een simpele web browser. Er zou minstens één NIC driver moeten zijn voor de vereiste AROS versies.

  De eisen voor de web browser moeten niet te hoog zijn, maar het moet op zijn minst wel mogelijk zijn dat men op één manier kan 'browsen' (ook al is dat in tekst mode).

  Huidige status: de AROSTCP die we nu hebben is een oeroude maar werkende implementatie van de AmiTCP stack. Een aantal applicaties zijn ontwikkeld (o.a. een FTP, telnet en IRC client), maar zijn geen onderdeel van het systeem zelf. Meer applicaties zijn in ontwikkeling zoals een web browser.

 3. Zelf-gehoste ontwikkeling omgeving en SDK voor ontwikkelaars. Specifiek omvat dit alle software die nodige is om AROS te compileren, zoals GCC, GNU binutils, GNU make, enz. Het moet mogelijk zijn AROS te compileren onder AROS.

  De ABI voor ondersteunde architecturen (alleen i386 op dit moment) moet definitief zijn voor 1.0. Zo gauw 1.0 vrijgegeven is, moet de ABI stabiel zijn voor een redelijk langdurige periode.

  Huidige status: AROS heeft een complete gcc port, wat toestaat applicaties te compileren. Enkele GNU tools ontbreken nog, zodat zelf-compilatie niet mogelijk is.

 • Ontbrekend zijn:
  • GNU AWK (GAWK) en andere awks
  • Python 2.2.1+ (een oude port van python is overigens beschikbaar)
  • Bison
  • Flex
  • pngtopnm en ppmtoilbm (onderdeel van de netpbm package)
  • Autoconf
  • Automake
  • Algemene unix utilities zoals cp, mv, sort, uniq, head, ...
 1. Uitgebreide documentatie voor ontwikkelaars. Dit omvat een complete referentie gids over alle libraries, devices, classes en ontwikkeling tools; compleet met handleidingen en uitleg om de subsystemen te begrijpen en te overzien. Ook moet een migratie/overzetting handleiding beschikbaar zijn.

  Huidige status: <?>

 2. Uitgebreide documentatie voor gebruikers. Dit omvat een complete commando referentie, uitleg en installatie-, configuratie- en andere handleidingen.

  Huidige status: Documentatie bestaat en wordt grootschalig vertaald naar meerdere talen. Toch moeten de gidsen, handleidingen en het help systeem nog compleet gemaakt worden.

 3. Substantieel testen en complete fout controles. De 1.0 release moet praktisch fout vrij zijn en een zeer stabiele release worden. We moeten niet het soort fiasco's krijgen dat sommige open source projecten hadden met hun ".0" versies.

  Dit zal waarschijnlijk een langdurige feature bevriezing vragen, gevolgd door een broncode bevriezing en verschillende test versies voor feedback en tests. Feature verzoeken worden niet gezien als fouten, tenzij iets benodigd (maar vergeten) is in de (voorlaatste) test versies. Een vraag als "een film speler is nodig" is bijv. niet toepasselijk, terwijl "de tekst editor zou een 'save' menu optie moeten hebben" dat wel is.

  Huidige status: Op moment kan geen stop gemaakt worden omdat de eigenschappen nog niet compleet zijn. Ook moeten er nog vele foutencorrecties gemaakt worden, maar een groeiend aantal gebruikers brengt hoop met zich mee. Het zoeken van fouten, deze doorgeven en/of verhelpen zijn nodig.

Algemene status <volgt nog>

Recommandaties <volgt nog>


Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.