http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Verantwoordingen

Dit product bevat software ontwikkeld door de University of California, Berkeley en allen die eraan meegewerkt hebben.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op werk van het FreeType Team.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op werk van Catharon Productions, Inc.

Het Graphics Interchange Format(c) is copyright/eigendom van CompuServe Incorperated. GIF(sm) is een Service Mark bezit van Compuserve Incorperated.


Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.