http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Porttaukset

Johdanto

Koska AROS on siirrettävä ("portattava") käyttöjärjestelmä on se saatavilla useille eri alustoille. AROS:in "portti" on juuri sitä mitä sillä tarkoitetaankin, AROS:in versio joka on siirretty jollekin määrätylle alustalle.

Tyypit

Porttaukset on jaettu kahteen pääryhmään, tai tyyppiin, nimittäin "natiiviin" ja "isännöityyn".

Natiivit versiot pyörivät suoraan raudalla ja niillä on tietokoneen täydellinen kontrolli hallussaan. Nämä tulevat olemaan AROS:in suositeltu ajotapa tulevaisuudessa koska se antaa ylivoimaisen tehoedun, mutta jotka ovat tällä hetkellä liian keskeneräisiä ollakseen (ohjelmistosuunnitteluun) käyttökelpoisia.

Isännöidyt portit pyörivät jonkin toisen käyttöjärjestelmän alaisuudessa eivätkä ne voi käsitellä rautaa suoraan vaan käyttävät isäntäjärjestelmän valmiuksia hyväkseen. Tästä on etuna se että näiden porttien luominen on helpompaa koska ruohonjuuritason ajureita ei tarvitse tehdä. Ja koska AROS kehitys ei ole vielä itse-isännöityä (emme voi kääntää AROS:ia AROS:issa), nopeuttaa se suuresti ohjelmointia koska voimme käyttää ohjelmointiympäristöä ja AROS:ia rinta rinnan tuhlaamatta aikaa uudellen käynnistyksiin koodia testattaessa.

Nimeäminen

Eri AROS porttien nimet ovat muotoa <cpu>-<alusta>, missä <cpu> on arkkitehtuurin CPU ja <alusta> on alustan symbolinen nimi. Alusta portille on joko rautaan perustuva natiiviversioille, kuten "pc" tai "amiga", taikka isäntäjärjestelmän nimi, kuten "linux" tai "freebsd". Siinä tapauksessa että aiheesta itsestään ei selviä mistä portista on kyse, lisätään "AROS/" portin nimen eteen, esim. "AROS/i386-pc".

Siirrettävyys

Ajettavat AROS ohjelmat tietylle CPU:lle ovat siirrettävissä suoraan samaa CPU:ta käytävälle erilaiselle alustalle. Tämä tarkoittaa sitä että "i386-pc":lle käännetyt ohjelmat toimivat vallan mainiosti "i386-linux":issa sekä "i386-freebsd":ssä.

Olemassa olevat porttaukset

Alla on lista kaikista niistä AROS porteista jotka ovat toimintakuntoisia ja/tai aktiivisen kehitystyön alaisia. Kaikkia näitä ei ole vielä julkisesti saatavilla sillä ne voivat olla liian keskeneräisiä tai saattavat vaatia käännökseen sellaisia resursseja joita meillä ei juuri tällä hetkellä ole käsillä.

AROS/i386-pc

Tyyppi:Natiivi
Status:Toimii, keskeneräinen ajurituki
Ylläpidetty:Kyllä

AROS/i386-pc on AROS:in natiivi versio IBM PC AT yhteensopiville tietokoneille jotka käyttävät x86 perheen prosessoreita. Nimi on hieman harhaanjohtava koska AROS/i386-pc tosiasiassa vaatii vähintään 486-tasoisen CPU:n 386:ssa olemassa olemattomien käskyjen käytön vuoksi.

Tämä portti toimii melko hyvin, mutta meillä on vain erittäin perustavaa laatua oleva ajurituki. Yksi suurimmista rajoitteista on se että meillä on kiihdytetty tuki ainoastaan nVidia:n grafikkaraudalle. Muita näyttökortteja joudutaan käyttämään geneerisillä (ei-kiihdytetyillä) VGA ja VBE ajureilla. Lisää ajureita on työn alla mutta kehitys on hidasta koska meillä on kutakuinkin 2.5 rautahakkeria. Tämä portti on saatavilla.

AROS/m68k-pp

Tyyppi:Natiivi
Status:Osittain toimiva (emulaattorissa), keskeneräinen ajurituki
Ylläpidetty:Kyllä

AROS/m68k-pp on AROS:in natiivi versio Palm-tyypin kämmenkoneisiin ja yhteensopiviin ("pp" tarkoittaa "palm pilot":ia, joka oli tämän kaltaisten laitteiden edelläkävijä). Tämä tarkoittaa sitä että voit ottaa tulevaisuudessa AROS:in taskuun mukaasi kun matkustat...

Tämä portti on todella raakile. Se toimii suurimmaksi osaksi (pyörien emulaattorin alla koska kukaan ei ole vielä tahtonut uhrata kallista laitteistoaan) mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Grafiikka-ajuri on olemassa mutta syötteelle ei vielä yhtään. Tätä porttia ei ole saatavilla tällä hetkellä.

AROS/i386-linux

Tyyppi:Isännöity
Status:Toimii
Ylläpidetty:Kyllä

AROS/i386-linux on isännöity versio AROS:ista joka toimii Linux käyttöjärjestelmän alaisuudessa [1] x86 perheen prosessoreilla.

Tämä on AROS:in täydellisin versio ominaisuuksia vertailtaessa sillä suurin osa kehittäjistä käyttää Linux:ia AROS:in ohjelmistokehityksessä ja ajureita on huomattavasti vähemmän tehtävänä kuin muille alustoille. Tämä portti on saatavilla.

AROS/i386-freebsd

Tyyppi:Isännöity
Status:Toimii
Ylläpidetty:Kyllä (5.x)

AROS/i386-freebsd on isännöity versio AROS:ista FreeBSD käyttöjärjestelmälle joka toimii x86 perheen prosessoreilla.

Tämä portti on suhteellisen täydellinen koska suurin osa sen koodista on yhteistä AROS/i386-linux:in kanssa, mutta koska kovin moni kehittäjistä ei käytä FreeBSD:tä, laahaa kehitys hitusen jäljessä. Koetamme tehdä AROS/i386-freebsd käännöksen snapshotteja luodessamme, mutta aina tämä ei ole mahdollista, joten tämä ei ole aina saatavilla uusimpana versiona.

Alaviitteet

[1]Tiedämme kyllä että Linux on tosiasiassa vain kernel eikä koko käyttöjärjestelmä, mutta on huomattavasti kätevämpää kirjoittaa noin kuin "käyttöjärjestelmille jotka pohjautuvat Linux kerneliin, joihinkin yleisiin GNU työkaluihin ja X ikkunointijärjestelmään".

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.