http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Käyttöliittymätyyliopas

Varoitus

Tämä dokumentti ei ole valmis! Jos tahdot korjata tilanteen, ota yhteyttä.

Ikkunat

Preferences

Preferences ikkunat ovat ulkonäöltään samankaltaisia dialogi-ikkunoiden kanssa siinä mielessä että alareunassa on rivi nappeja eikä otsikkopalkissa ole sulkunappia.

/documentation/developers/ui/images/windows-prefs-titlebar.png

Esimerkki preferences ikkunan otsikkopalkista. Huomaa sulkunapin puute.

Peruste

Sulkunappia ei ole koska sen merkitys olisi epämääräinen. Toisin sanoen käyttäjälle ei olisi selvää mitä sivuefektejä ikkunan sulkemisella on. Tallentaako se asetukset vaiko hylkää ne?

Seuraava nappisetti on aina paikalla, asemoitu vaakatasoon ikkunan alareunalla (järjestyksessä vasemmalta oikealle):

Test
Soveltaa asetukset ikkunaan siten että niiden vaikutus on välitön. Ei sulje ikkunaa.
Revert
Palauttaa asetukset sellaisiksi kuin ne olivat kun ikkuna avattiin ja soveltaa ne välittömästi käyttöön. Ei sulje ikkunaa.
Save
Soveltaa asetukset välittömästi käyttöön ja tallentaa ne [1]. Sulkee ikkunan. Jos asetuksia ei voi tallentaa (koska esim. levy on kirjoitussuojattu) on tämä nappi varjostettu.
Use
Soveltaa asetukset käyttöön ja tallentaa ne väliaikaisesti [2]. Sulkee ikkunan.
Cancel
Palauttaa arvot sellaisiksi kuin ne olivat ikkunan avaamisen yhteydessä ja soveltaa ne käyttöön. Sulkee ikkunan.

Ulkoasu

Napit on jaettu kahteen ryhmään, Test ja Revert yhdessä ja Save, Use sekä Cancel toisessa, joista ensimmäinen ryhmä on kohdistettu vasempaan reunaan ja toinen oikealle. Ryhmien välillä on havaittava väli erottamassa ne toisistaan [3]. Kaikkien nappien leveys on sama ja jonka pitäisi olla pienin mahdollinen (kun ikkunan kokoa muutetaan, ainoastaan ryhmien välillä olevaa tyhjää tilaa kasvatetaan eikä nappien kokoon puututa).

/documentation/developers/ui/images/windows-prefs-buttons.png

Esimerkki preferences ikkunan nappirivistöstä.

[1]Tallentaa sekä molempiin ENVARC: ja ENV:.
[2]Tallentaa vain ENV:.
[3]Huomaa että vasemman ryhmän napit eivät sulje ikkunaa, kun taas oikean ryhmän napit tekevät niin.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.