http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Subversion:in kanssa työskentely

Esittely

Palvelin ylläpitää nk. "keskusvarastoa", päätietokantaa joka sisältää projektin yleisen julkaistun koodipohjan. Yksittäisillä kehittäjillä on omat "työkopionsa", jotka ovat tietokannan paikallisia kopioita joltain hetkeltä ja sisältävät paikalliset muutokset joita kehittäjä ei ole vielä siirtänyt palvelimelle. Kun kehittäjä haluaa jakaa tekemänsä muutokset muiden tiimin jäsenten kanssa, hän tekee muutokset ("commit") palvelimelle käyttäen asiakasohjelmaa joka huolehtii tiedon siirtämisestä ja liittämisestä yhteen muiden tekemien muutosten kanssa.

Ohjelmisto

UNIX

Jos käytät Linux:ia, FreeBSD:tä tai jotain muuta modernia UNIX kloonia niin sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin asentaa järjestelmääsi virallinen SVN ohjelmisto, versio 1.0 tai uudempi. Kaikki yleiset Linux jakelut sisältävät SVN paketin.

Huomautus

Palvelin pyörittää Subversion 1.1:tä jota voi käyttää asiakasohjelman versioilla 1.0, 1.1 ja 1.2.

AmigaOS

Jos käytät AmigaOS:ia, tarvitset TCP/IP stack:in ja asentaa jonkin SVN käännöksen. Yksi vaihtoehto on Olaf Barthel:in tekemä porttaus SVN:stä Amigalle joka löytyy AmiNET (etsi "subversion").

Palvelimelle kirjautuminen

Toisin kuin CVS:llä ei sinun tarvitse erikseen kirjautua palvelimelle vaan SVN kysyy tarvittaessa käyttäjänimeä ja salasanaa.

Huomautus

AROS varasto toimii salasanalla suojatussa SVN palvelimessa, joka tarkoittaa sitä että sinun täytyy hakea käyttöoikeutta sille voidaksesi ottaa osaa kehitystyöhön. Amiga Inc.:in vaatimuksesta on anonyymi lukuoikeus evätty.

AROS:in lähdekoodin hankkiminen

Käytä "checkout" komentoa hakeaksesi AROS:in lähdekoodit:

> svn checkout https://svn.aros.org/svn/aros/trunk/AROS

Tämä luo hakemiston nimeltä AROS ja asuttaa sen kaikella AROS:in alaisuuteen kuuluvalla lähdekoodilla, missä voikin vierähtää jokunen tovi jos verkkoyhteytesi on hidas. "necessary" moduuli contrib:ista on nyt pakollinen kaikille AROS versioille kun se aiemmin tarvittiin vain i386-pc portille:

> cd AROS
> svn checkout https://svn.aros.org/svn/aros/trunk/contrib

Neuvo

"checkout":in jälkeen SVN muistaa mistä lähdekoodi on peräisin.

Lisäkoodin hankinta

AROS:in pääkoodin lisäksi, jonka aiemmin haimme, SVN palvelimella on muutakin tavaraa joka ei suoraan liity käyttöjärjestelmän ytimeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi "contrib" moduulia joka sisältää kolmannen osapuolen ohjelmia jotka on portattu AROS:ille, "binaries" moduulia joka sisältää ruutukaappauksia, taustakuvia ja muuta sellaista, sekä "docs" moduulia joka sisältää web sivuston lähdemateriaalin. Contrib moduuli on jaettu pienempiin osiin jotta sinun ei tarvitse hakea kaikkea mahdollista tahtoessasi vain yhden ohjelman.

Saatavilla olevat moduulit voit listata näin:

> svn ls https://svn.aros.org/svn/aros/trunk/

Lähdekoodin päivitys

Haettuasi lähdekoodin saatat haluta päivittää ne ajoittain viimeisimmillä muutoksilla joita muut ovat tehneet. Käytä tähän "update" komentoa:

> cd AROS
> svn update

Tämä liittää muiden tekemät muutokset omiisi ja hakee lisätyt uudet hakemistot ja tiedostot. Jos joku on muuttanut tiedostoa jota olet itsekin muokannut, yrittää SVN yhdistää muutokset automaattisesti. Jos te molemmat olette muokanneet samoja rivejä, SVN saattaa epäonnistua tehtävässään. Kun näin tapahtuu, SVN varoittaa siitä ja liittää molemmat versiot tiedostoon erotimenaan <<<<. Sinun täytyy ongelman korjaamiseksi muokata tiedostoa käsin.

Varoitus

Vaikka SVN onnistuisikin liittämään muiden muutokset omiisi, ei se välttämättä tarkoita että kaikki olisi hyvin. SVN välittää ainoastaa tekstistä; loogisia ristiriitoja voi silti esiintyä liitoksen jälkeen (esim. joku on muuttanut jonkin käyttämäsi funktion semantiikkaa). Sinun tulisi aina tarkistaa yhdistetyt tiedostot ongelmia välttääksesi.

Muutosten teko

Jos olet tehnyt joitain muutoksia ja tunnet että tahdot jakaa työsi muille, käytä "commit" komentoa:

> svn commit

Voit antaa listan tiedostoja; muussa tapauksessa SVN kulkee tämänhetkisen hakemiston ja sen alihakemistojen läpi löytääkseen muuttuneet tiedostot ja lähettää ne. Ennen palvelimelle lähettämistä SVN pyytää sinulta lokimerkintää. Tämän tulisi sisältää lyhyen kuvauksen siitä mitä olet muuttanut ja joissain tapauksissa muutosten perusteen. Hyvin kirjoitetut merkinnät ovat oleellisen tärkeitä sillä ne helpottavat huomattavasti muiden huomata mitä olet tehnyt ja ehkä myös miksi. Lokimerkinnät kootaan ja lähetetään päivittäin postituslistan välityksellä jotta kaikki pysyvät muutosten kyydissä.

Ennen lähettämistä tulisi sinun tehdä "update" varmistaaksesi ettei viime hetken muutoksia ole tapahtunut niissä tiedostoissa joita olet lähettämässä. Jos näin kuitenkin käy, täytyy sinun ratkoa mahdolliset ongelmat ennen omien muutostesi lähettämistä. Varmista myös että olet testannut muutoksesi ennen kuin lähetät ne; ainakin niin etteivät ne riko käännösvaihetta.

Uusien tiedostojen ja hakemistojen lisääminen

Lisätäksesi tiedostoja ja hakemistoja varastoon, käytä "add" komentoa:

> svn add file.c
> svn add dir

SVN ei matkaa automaattisesti uusien hakemistojen lävitse ja lisää niiden sisältöä; sinun täytyy tehdä tämä itse. Kun olet lisännyt tiedostosi ja hakemistosi, täytyy ne liittää kokonaisuuteen "commit" komennolla.

Tuonti

Kun tahdot lisätä suuremman määrän tiedostoja, esim. jonkin olemassaolevan ohjelmiston lähdekoodin, "svn add" osoittautuu nopeasti rasittavaksi tavaksi lisätä tiedostoja varastoon. Tähän sinun tulisi käyttää "svn import" komentoa. Ikävä kyllä osio jossa kyseisen komennon toiminta on kuvattu SVN:n manuaalissa on surkeasti kirjoitettu, joten esimerkki taitaa olla paikallaan:

 1. Sijoita tiedostot ja hakemistot jotka tahdot importata sinne minne tahdotkin, kunhan ne eivät sijaitse työkopiosi polulla. "import" komennon käyttäminen olemassaolevan SVN työkopion sisällä voi johtaa mitä kummallisempiin tuloksiin, jotenka tätä tulee välttää.

 2. Siirry siihen hakemistoon joka sisältää tiedostot ja hakemistot jotka tahdot importoida, esim.:

  > cd name-1.2.3
  
 3. Importoi tiedostot "svn import" komennolla:

  > svn import -m <logMessage> <destinationPath>
  

  Tämä importoi rekursiivisesti kaikki tiedostot ja hakemistot jotka löytyvät tämän hetkisestä hakemistosta kohde polkuun varustettuna annetulla lokimerkinnällä. Tosiasiassa aivan kaikkia tiedostoja ei lisätä: SVN ohittaa tiedostot jotka ovat yleisesti tunnettuja varmuuskopio tyyppejä sekä kaikki piilotiedostot, kuten #?.bak, .#? ja #?~.

  Tästä huolimatta tulisi sinun etukäteen poistaa kaikki sellaiset tiedostot joiden et tahdo päätyvän varastoon. On turha koettaa keskeyttää SVN toimintaa jos näet jonkin turhanpäiväisen tiedoston joutuvan pakettiin mukaan. Pistä vain nimi merkille ja poista se jälkeenpäin.

  Jos esimerkiksi tahdot lisätä SVN 1.1.3 lähdekoodin "contrib/development/versioning/svn" hakemistoon:

  > cd subversion-1.1.3
  > svn import -m "Initial import of SVN 1.11.12"
  \ https://svn.aros.org/svn/aros/trunk/contrib/development/versioning/svn
  

Lisälukemista

Tarkempaa tietoa SVN:stä löytyy tottakai sen manuaalisivuilta ja info-tiedostoista jotka seuraavat SVN:n mukana. Monilla sivustoilla on hyödyllisiä oppaita jotka voivat olla helppotajuisempia kuin manuaalisivut. Seuraavat sivut ovat erityisen suositeltavia:


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.