http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS Dokumentointiopas

Varoitus

Tämä dokumentti ei ole valmis! On erittäin todennäköistä että monet osat ovat vanhentuneita, sisältävät epäkuranttia tietoa taikka puuttuvat kokonaan. Jos tahdot korjata tilanteen, ota meihin yhteyttä.

Tämä manuaali kuvailee AROS:in dokumentointijärjestelmän. Tämä on tarkoitettu kaikkien dokumentaation kirjoittajien luettavaksi kuten myös niiden kehittäjien jotka tahtovat laajentaa taikka värkkäillä järjestelmän kanssa. Tähän tarkoitukseen on manuaali jaettu kolmeen osaan: järjestelmän yleinen esittely, kuinka sitä käytetään dokumentaation kirjoittamiseen ja lopuksi teknisiä huomautuksia ja spesifikaatioita. Järjestelmän käyttötietojen lisäksi toinen kappale sisältää myös joitain yleisohjeita joita tulisi seurata dokumentaatiota kirjoittaessa.

Esittely

FIXME: Kirjoita ...

Dokumentaation kirjoitus

Dokumentaatio formaatti jota käytämme on nk. reStructuredText (lyhyesti ReST) kuten Docutils Project sen määrittelee. ReST on helposti luettavissa ja kirjoitettavissa, WYSIWYG, laajennettava, sekä selväkielinen merkintäsyntaksiltaan.

Voit kuvailla sen olevan hybridin merkintäsyntaksin ehdottoman ja täsmällisen välimaastosta, joka tekee siitä helpon oppia sekä helposti luettavissa olevan ja silti olevan tehokkaan ja helpon laajentaa. Introduction to reStructuredText sisältää syntaksille muutamia hyviä näkökohtia ja päämääriä.

Koska formaatti on pääasiassa selväkielistä tekstiä, on se helppo oppia yksinkertaisesti tutkimalla olemassa olevaa dokumentaatiota ja käyttäen hitusen maalaisjärkeä. Mutta siitä huolimatta on suositeltavaa käydä ainakin pikaisesti ReStructuredText Primer lävitse ennen kuin alat työskennellä AROS dokumentaation parissa.

Formaatin lisätietoa varten ovat seuraavat dokumentit suositeltavaa luettavaa:

Teknisiä huomioita

Tietokannat

Olemassa on useita pieniä tietokantoja, jotka kaikki löytyvät db hakemistosta, ja jotka kaikki ovat puhtaasti tekstimuotoisia tiedostoja mutta jotka käyttävät paria hieman toisistaan poikkeavaa formaattia. Tämä on pääasiassa historiallinen artefakti joka ehkä tulisi oikaista tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä niiden on parasta antaa olla sellaisenaan.

Koot

Tiedostot aros.size ja contrib.size sisältävät AROS:in pääasiallisen ja "contrib" lähdekoodin koot Subversion varastossa. Koot otetaan ajoittain ja lisätään näihin tietokantoihin, joita käytetään luomaan joitain graafeja.

Jokainen rivi jakautuu kolmeen tyhjällä merkillä/merkeillä rajoitettuun kenttään: päiväys, koko kilotavuina ja hakemisto (tässä järjestyksessä). Hakemistotieto on periaattessa liiallista tietoa ja se voidaan jättää huomiotta.

Huomautus

Koot on laskettu käyttäen UNIX:in "du" komentoa. Tämä tarkoittaa sitä että ne ovat jonkin verran harhaanjohtavia koska "du" mittaa levynkäytön eikä tiedostojen tarkkaa kokoa, joka taas tarkoittaa että se laskee tiedostojärjestelmässä käytettyjen lohkojen määrän per tiedosto eikä suinkaan sen sisältämän datan määrää. Joten jos on olemassa tiedosto joka on kooltaan 66 tavua ja tiedostojärjestelmän lohkokoko on 4096 tavua, ilmoittaa "du" tiedoston kooksi 4096 tavua.

Ansiot

FIXME: Kirjoita ...

Mirror

FIXME: Kirjoita ...

Tehtävät

FIXME: Kirjoita ...

Koostaminen

Vaatimukset

Tarvitset seuraavat koostaaksesi AROS dokumentaation alusta lähtien:

Koostaaksesi myös web sivuston, tarvitset yllä mainitun lisäksi:

Asetusten teko

Ennen kuin voit aloittaa dokumentaation koostamisen, voi olla tarpeen tehdä joitain asetuksia jos tarvittavan Python tulkin nimi ei ole järjestelmässäsi nimetty "python":iksi. Jos se on siten nimetty, voit huoletta hypätä tämän osuuden ylitse.

Ensinnä tee kopio perusasetuksista:

% cd AROS/documentation/scripts/config
% cp defaults user

Sitten muokkaa user tiedostoa ja varmista että muuttujat ovat oikein asetetut. Esimerkkinä annettu konfiguraatio voisi näyttää tältä:

PYTHON=python

PYTHON kertoo Python tulkin nimen; se voi olla myöskin absoluuttinen polku jos sitä ei ole hakupolulla. Voi olla että joudut asettamaan sen esim. python2 tai python2.2 joissain järjestelmissä.

Kohteet

Tällä hetkellä on kaksi kohdetta tuettu:

  • www

    Tämä kohde generoi AROS:in web sivuston joka sisältää kaiken dokumentaation, uutiset, kuvagalleriat pienoiskuvineen sekä tilannetietoa. Dokumentaatio integroituu näppärästi sivustoon.

  • html

    Tämä kohde generoi itsenäisen HTML-version dokumentaatiosta, sopivan näytettäväksi poissa verkosta ja sisällytettäväksi dokumentaatiopaketteihin.

Menettely

Koostaaksesi määrätyn kohteen, kutsu build skriptiä kohteen nimellä (ja vaihtoehtoisesti kohteen kielellä jos et ole koostamassa englanninkielistä versiota). Työhakemiston täytyy olla build:ia kutsuttaessa dokumentaation juuripolun. Esimerkiksi koostaaksesi web sivuston, tee näin:

> cd AROS/documentation
> ./build www

Jos tahdot koostaa itsenäisen HTML dokumentaation:

> cd AROS/documentation
> ./build html

Generoidut tiedostot kirjoitetaan hakemistoon ../bin/documentation/<target-name>, esim. ../bin/documentation/www kohteelle www. Tämän lisäksi on olemassa "kohde" nimeltä clean joka poistaa koko ../bin/documentation hakemiston.

Huomautus

Koostaminen tuottaa melkoisen määrän väliaikaisia tiedostoja lähdehakemistoissa, joten et voi pitää niitä vain luettavissa olevalla medialla. Jos olet hakenut lähdetiedostot SVN varastosta, ei sinun tarvitse huolehtia väliaikaisista tiedostoista tai valmiista koosteista: ne ohitetaan tarvittaessa.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.