http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS:in kääntäminen ajettavaksi

Vaatimukset

Tarvitset seuraavan litanian ohjelmia AROS:in kääntöön:

 • GCC 3.2.2+ (4.0.0 köhii pahasti; viimeisin toimivaksi testattu on 3.4.x)
 • GNU Binutils
 • GNU Make
 • GNU AWK (GAWK) 3.1.2+ - muutkin awk:it saattavat sopia
 • Python 2.2.1+
 • Bison
 • pngtopnm and ppmtoilbm (kuuluvat netpbm pakettiin)
 • Autoconf
 • Automake
 • Yleiset komennot kuten cp, mv, sort, uniq, head, ...

Jos tahdot kääntää isännöidyn version i386-linux tai i386-freebsd:stä, tarvitset vielä seuraavat:

 • X11 development otsikot ja kirjastot

Lähdekoodi

Voit ladata AROS:in lähdekoodin joko lataussivulta tai Subversion:ia käyttäen (joka tosin vaatii että hankit käyttöoikeuden). Ensin mainitussa tapauksessa source paketin hankkiminen riittää (ellet tahdo kääntää myös "contrib" ohjelmia). Jälkimmäisessä tapauksessa sinun tulee kuitata ulos (checkout) AROS moduuli sekä necessary moduuli jos tahdot kääntää i386-pc portin.

Rakentaminen

Konfigurointi

Kaikkein ensimmäisenä sinun tulee ajaa configure skripti joka sijaitsee AROS:in lähdekoodin juurihakemistossa:

> cd AROS
> ./configure

Voit määrittää useita eri optioita configure:lle. Seuraavat optiot ovat kaikkien kohteiden käytettävissä:

--enable-debug=LIST [default: none]

Asettaa eri tyyppisiä debug optioita käyttöön. Pilkkuja ja välejä (välilyönti taikka tabulaattori, siinä tapauksessa että optiot ympäröidään sitaatein) voidaan käyttää erottimina eri tyyppien välillä. Jos mitään tyyppejä ei anneta, otetaan oletusarvoisesti käyttöön all. Jos --enable-debug jätetään kokonaan pois, käytetään oletusarvoisesti moodia none. Käytössä olevat tyypit:

none
Poistaa debuggauksen käytöstä kokonaan.
all
Kytkee kaikki alla mainitut tyypit käyttöön.
stack
Kytkee pinon (stack) debuggauksen käyttöön.
mungwall
Kytkee nk. mungwall muistin debuggauksen käyttöön.
modules
Kytkee moduulien debuggauksen käyttöön.

Isännöity AROS/i386-linux taikka AROS/i386-freebsd

Sinun ei tarvitse määrittää --target optiota näille kohteille. Seuraavat optiot ovat käytettävissä isännöidyille käännöksille:

--with-resolution=WIDTHxHEIGHTxDEPTH [default: 800x600x8]
Asettaa oletus resoluution ja värisyvyyden jota AROS käyttää.
--enable-xshm-extension [default: enabled]
Ottaa käyttöön X11 MIT-SHM laajennuksen. Ollessaan käytössä tämä antaa
huomattavasti enemmän suorituskykyä, mutta ei toimi kovinkaan hyvin jos olet käyttämässä etänäyttöä/-päätettä.

Et voi ristiin kääntää näitä kohteita.

Natiivi AROS/i386-pc

Kääntääksesi i386-pc portin, täytyy sinun antaa --target=pc-i386 configure:lle. i386-pc:lle spesifisiä optioita ovat:

--with-serial-debug=N [default: disabled]
Ottaa käyttöön sarjaportin kautta toimivan debuggauksen, lähettäen
tulosteet porttiin N.

Et voi ristiin kääntää tätä kohdetta.

Käännös

Aloittaaksesi kääntämisen, aja:

> make

Jos käytät FreeBSD:tä tai jotain muuta järjestelmää joka ei käytä GNU Make:a järjestelmän make komentona, siinä tapauksessa tulee sinun käyttää GNU Make:n komentoa yllämainitun sijaan. Esimerkiksi FreeBSD:ssä sinun tulee asentaa GNU Make ja ajaa komento:

> gmake

Isännöity AROS/i386-linux tai AROS/i386-freebsd

Jos olet rakentamassa isännöityä i386-linux tai i386-freebsd käännöstä, tulisi sinun ajaa seuraava jotta saat asianmukaisen näppäimistötuen käyttöön:

> make default-x11keymaptable

Natiivi AROS/i386-pc

Jos olet rakentamassa natiivia i386-pc käännöstä, on käynnistysdisketin image bin/pc-i386/gen/rom/boot/aros.bin kunhan käännös on valmis. Sen lisäksi voit tehdä käynnistys-CD:n ISO imagen ajamalla:

> make bootiso-pc-i386

ISO image löytyy distfiles/aros-pc-i386.iso:na.

Liitteet

Useiden kohteiden rakentaminen samasta lähdekoodista

Jos aiot kääntää useita eri kohteita samasta hakemistopuusta niin täytyy sinun konfiguroida jokainen käännösmalli erikseen. Voit lisätä kohteita milloin tahansa. Viimeinen konfiguroitavaksi määritetty kohde tulee peruskohteeksi.

Valitaksesi jonkin määrätyn kohteen käännettäväksi, aja make näin:

> AROS_TARGET_ARCH=$ARCH AROS_TARGET_CPU=$CPU make

Missä $ARCH on haluamasi arkkitehtuuri ja $CPU sen prosessorin tyyppi. Esim. kääntääksesi AROS/i386-pc version, aja:

> AROS_TARGET_ARCH=pc AROS_TARGET_CPU=i386 make

Jos käännät useita versioita jotka kaikki käyttävät samaa CPU:ta, ei sinun tarvitse määritellä muita kuin AROS_TARGET_ARCH koska CPU pysyy samana.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.