http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Εισαγωγή
spacer

Το AROS Research Operating System είναι ένα "ελαφρύ", αποτελεσματικό και ευέλικτο λειτουργικό σύστημα, σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να εκμεταλευτείτε στο έπακρο τον υπολογιστή σας. Είναι ένα αναξάρτητο, μεταφέρσιμο και δωρεάν λειτουργικό που σκοπεύει να είναι συμβατό με το AmigaOS σε επίπεδο API (όπως το Wine, όχι σαν το UAE), ενώ ταυτόχρονα το βελτιώνει σε πολλούς τομείς. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σύμφωνα με μία άδεια ανοιχτού λογισμικού (open source license) που επιτρέπει στον καθένα να τον τροποποιήσει ελεύθερα.

Διαβάστε περισσότερα...


Distributions

Distributions are preconfigured and tested versions of AROS. They contain a lot of useful user applications that don't come with the main AROS.org binaries and will be of great interest to users. They may not have the latest core system, but their stability and user-friendliness is much greater than those of the nightly builds. If you are a user interested in checking what AROS has to offer, use the distributions to get the most complete AROS experience.

Διαβάστε περισσότερα...

December 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-01-05

Happy New Year to Everyone!

In Decemeber, while everyone was taking time to prepare for celebration of Christmas, a number of small developments happened.

Neil Cafferkey implemented support for refreshing MUI windows when a requester is opened on top of them and used it in AROS preferences programs. Neil also improved handling of HAM images in the ilbm.datatype, fixing palette and transparency issues. Toni Wilen extended the AROS 68k startup code to make it compatible with undocumented AmigaOS behavior. Thanks to this change it is now possible to run for example Shrinkler compressed 68k binaries. Stefan Haubenthal updated a number of language and keymap files as well as updated the fd2pragma tool to version 2.195.

December also saw an opening of a new bounty , targeting an improvement to Workbook - AROS 68k ROM based "Workbench" replacement. More details can be found on Power2People

Lastly, development was started to make Scalos, which is another "Workbench" replacement, work under AROS 68k.

November 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-11-02

Two major developments related to Linux hosted version of AROS reached significant milestones in November. Jyrki Koivisto continued development of the USB driver that communicates directly to Linux USB subsystem and brought it to a state where storage devices now can be accessed on the AROS side. Second development, the ALSA based AHI driver developed by Krzysztof Smiechowicz reached release level and is now included in the AROS nightly builds. It replaces the obsolete OSS based driver. This development was done based on bounty hosted by Power2People.org and this bounty has been closed as well.

While on topic of bounties, a bounty to deliver a working implementation of FUSE filesystem and read/write driver for NTFS filesystem has been completed by Frederik Wikstrom. The bounty was also hosted by Power2People.org. The sources of the port are not yet integrated into AROS, but are freely available on GitHub.

To close the November highlights, Neil Cafferkey continued his work on improving Zune and making it more compatible with MUI.

October 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-11-01

October saw two interesting new developements in Linux hosted AROS landscape. First, Krzysztof Smiechowicz started implementation of audio driver based in ALSA subsystem. Linux hosted AROS has been without sound for a long time - since the OSS system in Linux has been deprecated. First alpha version has been released. Driver is developed based on a bounty. Secondly, Jyrki Koivisto began work on USB driver that communicates with Linux usb subsystem and makes USB devices available from Poseidon.

Neil Cafferkey continued his work on Zune, AROS MUI replacement, by adding more test cases focusing on MUI List and Listview classes. Together with extending the tests, a few small fixes have been implemnented.

Last but not least, Oliver Brunner ported traceroute utility based on request from community.

Outside of AROS Development Team, the community received updates to two AROS distributions. Olaf Schoenweiss updated his AROS m68k distribution "AROS Vision" to version 2.6.9. and Pascal Papara released another preview build of his AROS i386 distribution "AROS Broadway", working towards version 1.0. Pascal also achieved one more nice milestone with 500 users beeing registered in his cross platform IndieGO AppStore that is available also for AROS.

September 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-10-01

In September most changes went into Zune, AROS MUI replacement. Krzysztof Smiechowicz fixed a number of bugs in List class, fixed flickering when changing pages in Group class and improved Title class not to overwrite the developer provideded labels. Neil Cafferkey extended the automatic test suite for List class and made a number of fixes in this class.

Outside of Zune topics, Nick Andrews updated AROS OpenAL port to version 1.16.0 and pictures sections of AROS website has been updated thanks to Matthias Rustler.

Improvements in 2013

Author:Matthias Rustler, Staf Verhaegen, Neil Cafferkey
Date:2014-01-12

2013 was mainly a year of internal improvements and fixes to AROS, so there were fewer new bells and whistles added to it than in previous years. However, there were still a few notable components introduced that should be mentioned.

New C libraries

After a long journey a cleaned up and split C library was commited to the ABIv1 branch. Next to a clean up and some improved documentation, the main part of the patch is a split of the ANSI standard part from the POSIX part. This allows using standard C functions everywhere in AROS without having a POSIX emulation overhead added.

Raspberry Pi

In 2012 we reported that AROS was running on the Raspberry Pi, but hosted on top of Linux. In 2013 a native version of AROS for this compact and ubiquitous platform emerged, with support for USB, SD card and graphics (at least with the aid of the proprietary binary blob that Linux also relies upon).

Scalos ported

The Wanderer/Workbench replacement Scalos has been ported to AROS. Currently it is only available in nightly builds of ABIv1 of the i386 platform. Scalos can either be started like an application from Extras:Scalos or it can replace Wanderer by exchanging Wanderer:Wanderer by Scalos:Scalos EMU in S:Startup-Sequence.

Sound drivers

Three new drivers were added for VIA audio controllers, namely some of their Envy24, Envy24HT and AC97 chipsets. Compatibility of our HD Audio driver was also increased, and it now supports a wider range of controllers and codecs.

Miscellaneous

Lots of smaller improvements were also made, including bug fixes and refactoring to components such as ATA and SATA drivers, filesystems and partitioning, EFI support, and system shutdown. User interfaces received some attention too, with the Zune GUI system gradually becoming more complete, and new preferences utilities for GRUB and theming options.


Archive IconΤελευταίες υποβολές ΑΡΧΕΙΟΥ AROS:
spacer
Τα AROS archives περιέχουν τον πιο πρόσφατο περιεχόμενο υποβληθέν από την κοινότητα, και είναι η κύρια περιοχή αναζήτησης εφαρμογών, θεμάτων επιφάνειας εργασίας, γραφικών, και πρόσθετης τεκμηρίωσης.


Community IconΟι τελευταίες δημοσιεύσεις στο AROS-EXEC φόρουμ:
spacer
Το AROS-EXEC αποτελεί τη βασική ιστοσελίδα της κοινότητας. Ζητήστε βοήθεια, μάθετε τι συμβαίνει στην κοινότητα, και δημοσιεύστε τις σκέψεις σας για το AROS.


Syndication IconSyndication Feeds:
spacer
Archives - Recent submissions
AROS-Exec Forum

Πνευματικά Δικαιώματα © 1995-2016, Η Ομάδα Ανάπτυξης του AROS (The AROS Development Team). All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.