http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Εισαγωγή
spacer

Το AROS Research Operating System είναι ένα "ελαφρύ", αποτελεσματικό και ευέλικτο λειτουργικό σύστημα, σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να εκμεταλευτείτε στο έπακρο τον υπολογιστή σας. Είναι ένα αναξάρτητο, μεταφέρσιμο και δωρεάν λειτουργικό που σκοπεύει να είναι συμβατό με το AmigaOS σε επίπεδο API (όπως το Wine, όχι σαν το UAE), ενώ ταυτόχρονα το βελτιώνει σε πολλούς τομείς. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σύμφωνα με μία άδεια ανοιχτού λογισμικού (open source license) που επιτρέπει στον καθένα να τον τροποποιήσει ελεύθερα.

Διαβάστε περισσότερα...


Distributions

Distributions are preconfigured and tested versions of AROS. They contain a lot of useful user applications that don't come with the main AROS.org binaries and will be of great interest to users. They may not have the latest core system, but their stability and user-friendliness is much greater than those of the nightly builds. If you are a user interested in checking what AROS has to offer, use the distributions to get the most complete AROS experience.

Διαβάστε περισσότερα...

April 2016 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-05-03

This biggest news of April was the release of long awaited, new version of Odyssey Web Browser by Krzysztof Smiechowicz. Odyssey 1.25 released after one and half years of development brings updated WebKit engine, many stability and bug fixes and finally the capability to play HTML5 videos to AROS. While Odyssey is a cross-AmigaNG browser, AROS currently has the most advanced version.

Nick Andrews continued his work started in March and added more patches to support AROS being compiled with GCC 6.1.0 as well as Clang/LLVM. In April Nick also initiated the work on supporting 64-bit version of ARM platform. We do not yet have a working build, but first important steps are taken. Finally Nick ported ffmpeg library in version 3.0.1 to AROS and updated the source codes of SMB file system. The later allows compatibility with Windows 7 created shares.

Icaros 2.1 AROS distribution, released in March, received a small update in April, bringing component fixes and new version of Odyssey Web Browser thus increasing the version of Icaros to 2.1.1. Olaf Schoenweiss released an updated version of his Aros Vision distribution for AROS 68k. From version 3.1 AROS Vision adds "RTG" suffix, because in April Olaf also released a new experimental distribution called Aros Vision PAL which is aimed at lower spec machines.

March 2016 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-05-02

March saw tons of activity from all aspects of AROS. First and foremost Nick Andrews has been working on enabling compilation of AROS with GCC 6.0. This not only included the porting of the compiler itself, but also adjusting the source code to the new compiler and fixing warnings and bugs. While at it, Nick also worked on our build system making it more flexible and capable of integrating a second compiler - LLVM/Clang. While AROS cannot yet be compiled with the new compiler, the usage is already possible.

Continuing work of Nick, he applied many fixes to x86_64 version of AROS. The fixes were mainly the result of problems detected by new version of GCC.

Third area that received improvements was the 68k support in AROS. Georg Steger updated the AROS RGT driver, giving it more performance, stability and functionality. Toni Willen implemented faster hunk executable loading, solving the long standing difference between hunk and elf. Jason McMullan improved the stability of Amiga ATA driver under low memory conditions. All these improvements contribute to better AROS 68k which is important in the light of coming Vampire V2 accelerator card.

Wanderer, the AROS Workbench replacement, received also a new file search capability thanks to Matthias Rustler. This development is going to be really appreciated by Wanderer users.

A lot also happened in AROS distributions. Pascal Papara released new versions of AEROS Premium for Odroid XU3 and XU4 as well as AEROS for RaspberryPi 3. Icaros Desktop, leading distribution for x86 PC computers was updated by Paolo Besser to version 2.1 bringing updates to software released in last year.

Closing this update, in 3rd party development, Marcus Sackrow released version 0.54 of his text editor EdiSyn. EdiSyn among standard editor features supports also syntax highlighting which is important to developers working directly under AROS.

February 2016 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-03-13

Core AROS developments in February focused mostly on bug fixes. Matthias Rustler and Neil Cafferkey improved several Shell commands and Michal Schulz fixed a bug in TLSF memory manager. We also saw a number of fixes for 64-bit support from Nick Andrews and Michal Schulz as well as enabling the 64-bit AROS to allocate memory over 4GB barrier.

Lunapaint, a native painting program has been added to AROS Contrib repository in February which should make fixing it for compatibilities with different platforms easier.

3rd party developers brought a number important updates in February. First Yannick Erb updated ZuneView, the image viewing program to version 0.22. Pascal Papara release updates to AEROS for Raspberry Pi 1 and 2. AEROS is a distribution of AROS hosted on Linux. Finally, a interesting development from Norbert Kett has been made available, namely a Google Drive handler. This handler allows, in basic version, a read only access to files located on Google Drive accounts. For a small fee of 10 Euros, the license can be obtained that enables write access as well as guarantees access to future works from Norbert, which will include Dropbox and Google Cloud Print.

January 2016 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-02-11

This month the developments were dominated by Nick Andrews who was working on animation.datatype and specialized animation classes. These components were missing for a long time in AROS and we are happy to see Nick take up this work. The work is additionally financed by a bounty hosted by Power2People.org. Nick already deliver the gif and mpeg classes as well as made substantial improvements to the anim class. MultiView was also extended along the way.

Following on topic of bounties, two new bounties were opened. First targets a new port of Python programming language. The complete work in split into 5 stages and for now the first stage bounty is defined which aims at porting the core of Python 2.7. The second new bounty will deliver the overscan support to AROS 68k Amiga chipset video drivers. More details can be found on Power2People

Further progress has been made on supporting 68k platform, with Scalos, a Workbench replacements, now functioning correctly under AROS 68k. In more 68k news, Olaf Schoenweiss released a new milestone build of his AROS 68k distribution called "AROS Vision". The version is now 3.0 and brings a lot of important improvements.

Following up on 3rd party developments, Frederik Wikstrom, who in November completed the FUSE bounty, delivered an updated version of the filesysbox.library and NTFS and exFAT drivers.

Closing the January highlights, AROS made it to AmigaFuture, the printed Amiga magazine. The January/February issue contains interview with Krzysztof Smiechowicz, one of core AROS developers.

December 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2016-01-05

Happy New Year to Everyone!

In Decemeber, while everyone was taking time to prepare for celebration of Christmas, a number of small developments happened.

Neil Cafferkey implemented support for refreshing MUI windows when a requester is opened on top of them and used it in AROS preferences programs. Neil also improved handling of HAM images in the ilbm.datatype, fixing palette and transparency issues. Toni Wilen extended the AROS 68k startup code to make it compatible with undocumented AmigaOS behavior. Thanks to this change it is now possible to run for example Shrinkler compressed 68k binaries. Stefan Haubenthal updated a number of language and keymap files as well as updated the fd2pragma tool to version 2.195.

December also saw an opening of a new bounty, targeting an improvement to Workbook - the AROS 68k ROM based "Workbench" replacement. More details can be found on Power2People

Lastly, development was started to make Scalos, which is another "Workbench" replacement, work under AROS 68k.


Archive IconΤελευταίες υποβολές ΑΡΧΕΙΟΥ AROS:
spacer
Τα AROS archives περιέχουν τον πιο πρόσφατο περιεχόμενο υποβληθέν από την κοινότητα, και είναι η κύρια περιοχή αναζήτησης εφαρμογών, θεμάτων επιφάνειας εργασίας, γραφικών, και πρόσθετης τεκμηρίωσης.


Community IconΟι τελευταίες δημοσιεύσεις στο AROS-EXEC φόρουμ:
spacer
Το AROS-EXEC αποτελεί τη βασική ιστοσελίδα της κοινότητας. Ζητήστε βοήθεια, μάθετε τι συμβαίνει στην κοινότητα, και δημοσιεύστε τις σκέψεις σας για το AROS.


Syndication IconSyndication Feeds:
spacer
Archives - Recent submissions
AROS-Exec Forum

Πνευματικά Δικαιώματα © 1995-2016, Η Ομάδα Ανάπτυξης του AROS (The AROS Development Team). All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.