http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Εισαγωγή
spacer

Το AROS Research Operating System είναι ένα "ελαφρύ", αποτελεσματικό και ευέλικτο λειτουργικό σύστημα, σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να εκμεταλευτείτε στο έπακρο τον υπολογιστή σας. Είναι ένα αναξάρτητο, μεταφέρσιμο και δωρεάν λειτουργικό που σκοπεύει να είναι συμβατό με το AmigaOS σε επίπεδο API (όπως το Wine, όχι σαν το UAE), ενώ ταυτόχρονα το βελτιώνει σε πολλούς τομείς. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σύμφωνα με μία άδεια ανοιχτού λογισμικού (open source license) που επιτρέπει στον καθένα να τον τροποποιήσει ελεύθερα.

Διαβάστε περισσότερα...


Distributions

Distributions are preconfigured and tested versions of AROS. They contain a lot of useful user applications that don't come with the main AROS.org binaries and will be of great interest to users. They may not have the latest core system, but their stability and user-friendliness is much greater than those of the nightly builds. If you are a user interested in checking what AROS has to offer, use the distributions to get the most complete AROS experience.

Διαβάστε περισσότερα...

October 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-11-01

October saw two interesting new developements in Linux hosted AROS landscape. First, Krzysztof Smiechowicz started implementation of audio driver based in ALSA subsystem. Linux hosted AROS has been without sound for a long time - since the OSS system in Linux has been deprecated. First alpha version has been released. Driver is developed based on a bounty. Secondly, Jyrki Koivisto began work on USB driver that communicates with Linux usb subsystem and makes USB devices available from Poseidon.

Neil Cafferkey continued his work on Zune, AROS MUI replacement, by adding more test cases focusing on MUI List and Listview classes. Together with extending the tests, a few small fixes have been implemnented.

Last but not least, Oliver Brunner ported traceroute utility based on request from community.

Outside of AROS Development Team, the community received updates to two AROS distributions. Olaf Schoenweiss updated his AROS m68k distribution "AROS Vision" to version 2.6.9. and Pascal Papara released another preview build of his AROS i386 distribution "AROS Broadway", working towards version 1.0. Pascal also achieved one more nice milestone with 500 users beeing registered in his cross platform IndieGO AppStore that is available also for AROS.

September 2015 Highlights

Author:Krzysztof Smiechowicz
Date:2015-10-01

In September most changes went into Zune, AROS MUI replacement. Krzysztof Smiechowicz fixed a number of bugs in List class, fixed flickering when changing pages in Group class and improved Title class not to overwrite the developer provideded labels. Neil Cafferkey extended the automatic test suite for List class and made a number of fixes in this class.

Outside of Zune topics, Nick Andrews updated AROS OpenAL port to version 1.16.0 and pictures sections of AROS website has been updated thanks to Matthias Rustler.

Improvements in 2013

Author:Matthias Rustler, Staf Verhaegen, Neil Cafferkey
Date:2014-01-12

2013 was mainly a year of internal improvements and fixes to AROS, so there were fewer new bells and whistles added to it than in previous years. However, there were still a few notable components introduced that should be mentioned.

New C libraries

After a long journey a cleaned up and split C library was commited to the ABIv1 branch. Next to a clean up and some improved documentation, the main part of the patch is a split of the ANSI standard part from the POSIX part. This allows using standard C functions everywhere in AROS without having a POSIX emulation overhead added.

Raspberry Pi

In 2012 we reported that AROS was running on the Raspberry Pi, but hosted on top of Linux. In 2013 a native version of AROS for this compact and ubiquitous platform emerged, with support for USB, SD card and graphics (at least with the aid of the proprietary binary blob that Linux also relies upon).

Scalos ported

The Wanderer/Workbench replacement Scalos has been ported to AROS. Currently it is only available in nightly builds of ABIv1 of the i386 platform. Scalos can either be started like an application from Extras:Scalos or it can replace Wanderer by exchanging Wanderer:Wanderer by Scalos:Scalos EMU in S:Startup-Sequence.

Sound drivers

Three new drivers were added for VIA audio controllers, namely some of their Envy24, Envy24HT and AC97 chipsets. Compatibility of our HD Audio driver was also increased, and it now supports a wider range of controllers and codecs.

Miscellaneous

Lots of smaller improvements were also made, including bug fixes and refactoring to components such as ATA and SATA drivers, filesystems and partitioning, EFI support, and system shutdown. User interfaces received some attention too, with the Zune GUI system gradually becoming more complete, and new preferences utilities for GRUB and theming options.

AROS at AmiWest 2012

Author:Jason McMullan
Date:2012-11-02

At AmiWest 2012, Samuel Crow and Jason McMullan demonstrated AROS v1 running on the Sam460ex from ACube, the FPGA Arcade Replay from FPGA Arcade, and the Raspberry PI from the Raspberry PI Foundation.

Jason McMullan gave a 20 minute presentation on the origins and current development of AROS, and was a member of the banquet discussion panel on the current state and future of the AmigaOS family of operating systems.

At the show, DVDs of Icaros (pc-i386, ABI v0) and AROS Vision (amiga-m68k) were given away to all comers.

Another (non-calendar-aligned) Year in Review

Author:Neil Cafferkey
Date:2012-10-21

Another year gone by, another year of coding instead of news-writing, another selection of highlights.

New web browser

AROS's usability has made a huge leap with the porting of the modern and standards-compliant Odyssey web browser. Based on the WebKit engine, Odyssey includes a JIT Javascript compiler, and supports tabbed browsing, HTML5, CSS, SVG and SSL. It is also highly configurable, with a GUI allowing management of bookmarks, cookies, content blocking, history, passwords and more.

Platforms

Support for the ARM architecture has continued to mature and diversify, with nightly builds for Linux-hosted AROS versions now available. There is particular interest among users in running AROS on the ARM-based Raspberry Pi, albeit in Linux-hosted form for now.

There has been further development on other AROS platforms too. The Windows-hosted version has seen numerous bug-fixes, and is now a lot more stable, while the compatibility of the original Amiga version with legacy software continues to improve.

Networking

Wireless networking support has matured, with the addition of two new WPA-capable drivers: one is for Realtek RTL8187B-based USB devices, and the other is an updated version of the Prism-II driver that first brought wireless networking to AROS in 2005. A GUI utility to dynamically scan for and connect to wireless networks has also been introduced.

Mobile broadband is now much easier to set up, and additional USB devices and phones are also supported. And AROS can now mount SMB share drives, although this capability is currently limited to older versions of Windows, as well as Linux and standalone NAS devices.

Other improvements

Initial printing support has been introduced to AROS. Components of the new framework include a preferences GUI, a PostScript printer driver and several traditional utilities such as PrintFiles and GraphicDump. Output can be directed to USB, parallel or serial ports, or to a file.

Our Intel GMA driver has gained 3D support for certain chip revisions. Although the GMA hardware has more limited 3D capabilities than recent nVidia and AMD cards, many older games (of which many have been ported in recent times) still run well. We also gained an OpenGL driver for Linux-hosted 3D graphics, and an updated nVidia driver.

The selection of audio drivers available for AROS has improved, with new drivers becoming available for ES137x and CMI8738 sound chips. The former is significant in that it provides audio output under VMWare. Our HDAudio driver has also gained wider compatibility in both playback and recording modes.

There have been improvements in accessing disks from AROS. We now have an AHCI driver that provides native SATA support on many modern machines. In addition, standard Windows partitions can now be read using an early version of an NTFS filesystem handler, and write speeds to FAT partitions have been improved. The newly open-sourced version of the Frying Pan CD-writing software is also now a standard AROS component.

Last but not least, our Papercuts initiative led to many small but annoying bugs being fixed throughout AROS.

Wider developments

AROS now has its first distribution for the original (MC680x0) Amiga platform, AROS Vision. As well as AROS itself, AROS Vision includes many freely distributable third-party AmigaOS system components and applications.

Another new AROS distribution is AEROS, which aims to combine the best features of AROS and Linux by integrating them into a seamless environment. There are currently versions for x86 and ARM systems.


Archive IconΤελευταίες υποβολές ΑΡΧΕΙΟΥ AROS:
spacer
Τα AROS archives περιέχουν τον πιο πρόσφατο περιεχόμενο υποβληθέν από την κοινότητα, και είναι η κύρια περιοχή αναζήτησης εφαρμογών, θεμάτων επιφάνειας εργασίας, γραφικών, και πρόσθετης τεκμηρίωσης.


Community IconΟι τελευταίες δημοσιεύσεις στο AROS-EXEC φόρουμ:
spacer
Το AROS-EXEC αποτελεί τη βασική ιστοσελίδα της κοινότητας. Ζητήστε βοήθεια, μάθετε τι συμβαίνει στην κοινότητα, και δημοσιεύστε τις σκέψεις σας για το AROS.


Syndication IconSyndication Feeds:
spacer
Archives - Recent submissions
AROS-Exec Forum

Πνευματικά Δικαιώματα © 1995-2015, Η Ομάδα Ανάπτυξης του AROS (The AROS Development Team). All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.