http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Porty

Úvod

Vzhledem k tomu, že AROS je přenosný operační systém, je k dispozici pro několik různých platforem. "Port" AROSu je přesně to, co znamená, to jest verze AROSu upravená pro určitou platformu.

Příchutě - flavors

Porty jsou rozděleny na dvě hlavní varianty, v terminologii AROSu také "flavors", jmenovitě "nativní" a "hostované".

Nativní porty běží přímo na hardwaru a mají absolutní kontrolu nad počítačem. V budoucnu se stanou doporučovaným způsobem pro běh AROSu, protože poskytují lepší účinnost i výkon, ale v současné době jsou příliš neúplné, aby mohly být používány (přinejmenším pro vývoj).

Hostované porty běží na jiném operačním systému a k hardwaru nepřistupují přímo, ale používají prostředky poskytované hostitelským OS. Výhodou hostovaných portů je jejich jednodušší programování, protože není nutné psát low-level ovladače. A vzhledem k tomu, že vývoj AROSu ještě není self-hosted (sebehostitelský - nelze kompilovat AROS z AROSu), výrazně urychlují programování, protože vedle sebe může běžet vývojové prostředí i AROS a pro vyzkoušení nového kódu není třeba ztrácet čas neustálým restartováním.

Pojmenování

Různé porty AROSu jsou pojmenovány ve tvaru <procesor>-<platforma>, kde <procesor> je procesor architektury a <platforma> je symbolický název platformy. Platforma portu může být buď hardwarová, jako např. "pc" nebo "amiga", u nativních portů, nebo operační systém, jako např. "linux" nebo "freebsd", u hostovaných portů. V případech, kdy není zřejmé, že se jedná o AROS, přidá se na začátek názvu portu "AROS/", například "AROS/i386-pc".

Přenositelnost

AROS spustitelné soubory pro konkrétní procesor jsou přenosné na všechny porty, které tento procesor používají, což znamená, že spustitelné soubory kompilované pro "i386-pc" budou v pohodě pracovat na "i386-linux" i "i386-freebsd".

Současné porty

Níže je uveden seznam všech portů AROSu, které jsou v provozuschopném stavu a/nebo aktivně vyvíjeny. Ne všechny z nich jsou dostupné ke stažení, protože nemusí být buď dostatečně kompletní nebo mají kompilační požadavky, které nemůžeme vždy splnit kvůli omezeným zdrojům.

AROS/i386-pc a x86-64

Varianta:Nativní
Stav:Funkční, neúplná podpora ovladačů
Udržována:Ano

AROS/i386-pc je nativní port AROSu na běžné IBM PC AT počítače a kompatibilní používající x86 (nebo x86-64) rodinu procesorů. Název je tak trochu zavádějící, protože AROS/i386-pc ve skutečnosti vyžaduje třídu procesoru alespoň 486 kvůli použití nějakých instrukcí, které na 386 nejsou dostupné. Tento stroj musí být též založen na PCI sběrnici.

Tento port funguje poměrně dobře, ale máme pouze nejzákladnější podporu ovladačů. Jedním z největších omezení je, že v současné době můžeme nabídnout grafickou akceleraci pouze kartám s čipem nVidia a ATI. Ostatní grafické adaptéry musí být používány s generickými VGA a VBE grafickými ovladači (bez akcelerace). Pracuje se na více ovladačích, ale jejich vývoj je poněkud pomalejší, protože máme jen asi 2.5 hardwarových specialistů. Tento port je k dispozici ke stažení.

AROS/m68k-pp

Variatna:Nativní
Stav:Částečně funkční (v emulátoru), neúplná podpora ovladačů
Udržována:Ano

AROS/m68k-pp je nativní port AROSu pro kapesní počítače řady Palm a kompatibliní ("pp" znamená "palm pilot", což bylo jméno prvního handheldu této řady). To znamená, že v budoucnu bude možné nosit AROS s sebou v kapse...

Tento port je v současné době velmi nedodělaný. Většinou funguje (běží v emulátoru, protože nikdo zatím ještě nechce riskovat poškození drahého hardwaru), ale stále je na něm spousta práce. Má grafický ovladač, ale žádný pro vstup. Tento port není v současné době k dispozici ke stažení.

AROS/i386-linux

Varianta:Hostovaná
Stav:Funkční
Udržována:Ano

AROS/i386-linux je hostovaný port AROSu pro operační systém Linux [1] běžící na procesorech rodiny x86.

Je to rozhodně nejkompletnější port, protože většina vývojářů v současné době k vývoji AROSu používá Linux a je daleko méně ovladačů, které se pro něj musí psát. Tento port je k dispozici ke stažení.

AROS/i386-freebsd

Varianta:Hostovaná
Stav:Funkční
Udržována:Ano (5.x)

AROS/i386-freebsd je hostovaný port AROSu pro operační systém FreeBSD běžící na procesorech rodiny x86.

Tento port je poměrně kompletní, protože sdílí většinu kódů s portem AROS/i386-linux, ale vzhledem k tomu, že není mnoho vývojářů, kteří používají FreeBSD, zůstává trochu pozadu. Snažíme se sestavovat AROS/i386-freebsd, když děláme snapshoty, ale ne vždy je to možné, takže nemusí být pokaždé k dispozici ke stažení.

AROS/ppc-linux

Varianta:Hostovaná
Stav:Funkční
Udržována:Ano

AROS/ppc-linux je hostovaný port AROSu pro operační systém Linux běžící na procesorech rodiny PPC.

Předkompilovaná verze může být stažena ze Sourceforge. Přestavení vyžaduje opravenou verzi gcc3.4.3. Diff soubor se nachází v contrib/gnu/gcc.

Dodatek

[1]Ano, víme, že Linux je vlastně jen jádro a ne celý 0S, ale je mnohem kratší napsat Linux, než "operační systém založený na linuxovém jádře, některé běžné GNU nástroje a X window system". Tato optimalizace rozsahu je ovšem negována tím, že se musí psát toto vysvětlení pro pedantské čtenáře, ale stejně...

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.