http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Krátký úvod AROSu

Úvod
spacer

AROS Research Operating System je velmi jednoduchý, výkonný a flexibilní desktopový operační systém určený k tomu, abych ti pomohl vytěžit maximum z tvého počítače. Je to nezávislý, přenosný a svobodný projekt, který se snaží být kompatibilní s AmigaOS na úrovni API (jako Wine, ne však jako UAE), při současném zlepšování v mnoha oblastech. Zdrojové kódy jsou dostupné pod open source licencí, která je dovoluje komukoli zdokonalovat.

Cíle

Cílem AROS projektu je vytvořit OS, který:

  1. Je co možná nejvíce kompatibilní se operačním systémem AmigaOS 3.1.
  2. Může být portován na různé druhy hardwarových architektur a procesorů, jako jsou x86, PowerPC, Alpha, Sparc, HPPA a další.
  3. By měl být kompatibilní binárně na Amize a zdrojově na jakémkoli jiném hardwaru.
  4. Může běžet jako samostatná verze, která bootuje přímo z pevného disku, i jako emulace, která otevře okno ve stávajícím OS pro vývoj softwaru a běh Amigy a nativních aplikací zároveň.
  5. Vylepší funkčnost systému AmigaOS.

Pro dosažení tohoto cíle používáme řadu technik. V prvé řadě ve velké míře využíváme internet. Na našem projektu se můžeš podílet, i když umíš napsat pouze jednu jedinou funkci 0S. Poslední verze zdrojových kódů je dostupná 24 hodin denně a opravy v nich mohou být kdykoli mergnuty. Malá databáze s otevřenými úkoly (open tasks) zajišťuje, že práce není duplikována.

Historie

Nějaký čas zpátky (v roce 1993) vypadala situace pro Amigu poněkud hůř než obvykle a někteří fanoušci Amigy se spojili a začali diskutovat, co by se mělo udělat, aby se zvýšilo přijetí našeho milovaného stroje. Hlavní důvod pro chybějící úspěch Amigy byl ihned jasný: byla to propagace, tedy spíše její nedostatek. Amiga by měla získat širší základnu, aby se stala atraktivnější pro všechny - uživatele i vývojáře. Proto byly vytvořeny plány k dosažení tohoto cíle. Jedním z plánů bylo opravit chyby AmigaOS, dalším bylo učinit z něj moderní operační systém. Zrodil se projekt AOS.

Ale co přesně jsou chyby? A jak by tyto chyby měly být opraveny? Jaké funkce musí takzvaný moderní OS mít? A jak by měly být implementovány do AmigaOS?

O dva roky později se o tom stále dohadovali a nebyl napsán jediný řádek kódu (nebo alespoň nikdo nikdy žádný neviděl). Diskuze byly stále o tom, že někdo řekl "musíme mít..." a jiný odpověděl "přečti si staré maily" nebo "nejde to udělat, protože...", což bylo krátce poté následováno "pleteš se, protože...", a tak dále.

V zimě roku 1995 byl už Aaron Digulla z této situace unaven a poslal RFC (žádost o komentáře) do AOS mailing listu, ve které se ptal, jaké by mělo být základní společné východisko. K dispozici bylo několik variant a závěr byl, že téměř všichni by chtěli vidět otevřený OS, který je kompatibilní s AmigaOS 3.1 (Kickstart 40.68). Na tomto základě se mohly stavět další diskuze, aby se zjistilo, co je možné a co ne.

A tak začala práce a AROS se narodil.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.