http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Poděkování

Tento produkt obsahuje software vyvinutý Kalifornskou univerzitou - Berkeley a jejími spolupracovníky.

Tento software je z části založen na práci 'Independent JPEG Group'.

Tento software je z části založen na práci 'FreeType Team'.

Tento software je z části založen na práci 'Catharon Productions, Inc'.

Formát GIF (Graphics Interchange Format(c)) je autorským vlastnictvím 'CompuServe Incorporated'. GIF(sm) je servisní značka majetku 'CompuServe Incorporated'.


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga® is a trademark of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.